Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Ako na to?
  3. Užitočné školenia a tréning

Užitočné školenia a tréning

Na tomto mieste sú k dispozícii informácie o potrebných tematických skupinách školení a tréningov, ktoré Vám umožnia získať potrebné informácie a zručnosti v oblasti integrovaného manažmentu vodných zdrojov a pôdneho fondu, v oblasti prípravy a realizácie rôznych typov adaptačných opatrení, v oblasti zapojenia sa do certifikačného systému Uhlíková a vodná banka, v oblasti obehového bio-hospodárstva, ako aj do systému podpory adaptácie štruktúry krajiny na zmenu klímy a zlepšenia manažmentu dažďových vôd vo Vašom regióne, obci, meste. Tak v extravilánoch, ako aj v intravilánoch miest a obcí. Školenia a tréningy poskytnú potrebnú podporu v oblasti zavádzania integrovaného lokálneho vodného, pôdneho a klimatického plánovania do praxe, rovnako aj pre bežnú prax obhospodarovania pôdy a individuálne potreby.        

Podrobnejšie informácie o konkrétnych témach, termínoch a miestach školení a tréningov sú na tejto linke.

Ak ste lektor, expert, absolvent vysokej školy, projektant alebo zhotoviteľ adaptačných opatrení  a máte záujem poskytnúť vedomosti, svoje skúsenosti a služby v tejto oblasti kontaktujte nás na tejto linke.