Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

Aktuality

Národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej“

V súlade s akčným plánom sa dňa 17. mája 2023 v Hoteli Yasmin v Košiciach uskutoční Národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej“ Viac o workshope na tejto linke

Dňa 27. apríla 2023  sa pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martina Kováča uskutočnilo už šieste zasadnutie Riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS. Táto platforma zoskupujúca odborníkov rezortu pôdohospodárstva je odpoveďou na naliehavú potrebu riešenia klimatickej akcie v kontexte dosiahnutia cieľov Európskej zelenej dohody. MPRV SR, ako gestor rozhodujúcich politík v…

Spoločný rámec hodnotenia (Common Assessment Framework) (ďalej len „model CAF“) je systém komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejnú správu. Model CAF je systém určený pre verejnú správu, aby napomáhal organizáciám verejného sektora zlepšovať ich výkonnosť. Je použiteľný vo všetkých oblastiach verejnej správy a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Model CAF patrí do…

Dňa 25.1.2023 sa v Košiciach v spoločných administratívnych priestoroch spoločností Valaliky Industrial Park a VOLVO CAR SLOVAKIA uskutočnilo v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod. širšie pracovné stretnutie za účasti ŠT MPRV SR M. Kováča za účelom prerokovania prístupu k využitiu ornice a zeminy z výstavby závodu a tiež za účelom prerokovania možnosti využitia…

Všetky články

Informácie zoradené podľa okruhu záujmov

UŽÍVATEĽ
Užívateľ, vlastník alebo správca pôdy

VEREJNÁ ORGANIZÁCIA
Obec, VÚC, štátna správa a ich organizácie

ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Projektant, študent, expert, vedecký pracovník

INVESTOR
Zelené investície, uhlíková stopa – investor

Hľadáte toto? Zdroje financovania Dokumenty Často kladené otázky (F&Q)