Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. O nás

O nás

Portál www.klimatickyfond.sk prevádzkuje MPRV SR. Jeho cieľom je podporovať politiku ochrany pôdy, hodnotenia a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny.    

Kontakt: tel. ……………. email: ………………..