Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe

Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe

Nakoľko existuje celá škála adaptačných, ako aj manažmentových opatrení, rovnako aj veľká škála rôznych užitočných technológií a technologických riešení kategorizovali sme ich do prehľadného katalógu. Každé jedno opatrenie a riešenie obsahuje základný technický popis, informáciu o nákladoch ich vyhotovenia, či obstarania. Katalógový list obsahuje aj ďalšie užitočné informácie. Opatrenia a riešenia obsahujú v mnohých prípadoch aj linku na konkrétne opatrenia a riešenia zrealizované a uplatnené v praxi, v konkrétnej lokalite.

Katalóg opatrení, riešení a príkladov z praxe vznikol v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. Katalóg spravuje redakčná rada na ktorej činnosť dohliada Riadiaci výbor pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS. Katalóg Vám umožní zlepšiť plánovanie potrebné pre prípravu a realizáciu adaptačných a manažmentových opatrení vo Vašej obci, lokalite či pozemku. Katalóg je dostupný v základnej štruktúre na tejto linke. Pre zmluvných klientov Uhlíkovej a vodnej banky je dostupný v plnej verzii vrátane vzorovej dokumentácie a video manuálov.