Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Odborná verejnosť
  3. Verejná organizácia
  4. V Prahe sa diskutovalo o Dunajskej spolupráci v oblastí voda a obehové bio-hospodárstvo
Aktualita

V Prahe sa diskutovalo o Dunajskej spolupráci v oblastí voda a obehové bio-hospodárstvo

Aktualizované 27. januára 2023

Obsah

V priestoroch Technického centra České akademie věd sa 7.12.2022 uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná iniciatívou BIOEAST pod záštitou Ministerstva zemědělství České republiky. Podnetom k uskutočneniu konferencie bola príprava druhého Dunajského majáku, ktorý spadá pod Misiu EÚ: Ochrana našich oceánov a vôd do roku 2030.

Za hlavný bod programu konferencie možno považovať high-level panelovú diskusiu o potrebách dunajského regiónu. Víziu Slovenskej republiky v rámci tejto problematiky predniesol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč: „Pri ochrane vnútrozemských vôd je obzvlášť dôležité uvedomiť si kauzálnu súvislosť vo vzťahu medzi pôdou a vodou a zároveň sa sústrediť na kvalitné nastavenie manažmentu pôdy, čo bude mať pozitívny dopad na stav vody v krajine.“

V rámci panelovej diskusie si štátny tajomník Kováč vypočul názory od rezortných kolegov z Česka, Maďarska ako aj od zástupcu Európskej komisie. V ďalšej časti diskusie upriamil pozornosť na dôležitosť vzájomnej koordinácie a spolupráce naprieč krajinami povodia rieky Dunaj. Okrem toho vyjadril záujem pridať sa k iniciatíve pripravovaného dunajského majáku. „Slovenská republika je pripravená zapojiť sa do projektu dunajského majáku. Dunaj je jednou z najdôležitejších európskych riek. Je v záujme nás všetkých, aby sme ho chránili aj pre ďalšie generácie. Sme pripravení poskytnúť naše expertné kapacity v rámci tohto projektu a zároveň uvítame možnosť učiť sa od expertov našich partnerov z dunajského regiónu“, dodal štátny tajomník Kováč.

Článok je prevzatý zo stránky MPRV SR.

Aktualizované 27. januára 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *