Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Investor
  3. Odborná verejnosť
  4. Verejná organizácia
  5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je v procese implementácie spoločného rámca hodnotenia.
Aktualita

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je v procese implementácie spoločného rámca hodnotenia.

Aktualizované 10. mája 2023

Obsah

Spoločný rámec hodnotenia (Common Assessment Framework) (ďalej len „model CAF“) je systém komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejnú správu. Model CAF je systém určený pre verejnú správu, aby napomáhal organizáciám verejného sektora zlepšovať ich výkonnosť. Je použiteľný vo všetkých oblastiach verejnej správy a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Model CAF patrí do skupiny modelov komplexného manažérstva kvality (TQM – Total Quality Management).

Viac v článku na stránke rezortu: link

Aktualizované 10. mája 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *