Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Investor
  3. Odborná verejnosť
  4. Užívateľ pôdy
  5. Verejná organizácia
  6. Soil – natural carbon and water bank of the landscape
Aktualita

Soil – natural carbon and water bank of the landscape

Aktualizované 2. februára 2023

Obsah

24. októbra 2022 sa uskutočnilo on line formou druhé stretnutie Európskeho fóra dotknutých strán European Soil Observatory (EUSO). Fóra, ktoré koordinuje a organizuje Spojené výskumné centrum EÚ (JRC – Joint Research Centre) so sídlom v ISPRA v Taliansku, sa zúčastňujú najvýznamnejší odborníci a inštitúcie na ochranu pôdy. V úvode druhého fóra dňa 24.10.2022 so svojím príspevkom o uhlíkovej a vodnej banke vystúpil štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč. V prezentácii predstavil rezortný koncept hodnotenia a financovania ekosystémových služieb pôdy a krajiny, ktorý rozširuje doterajšiu štátnu politiku ochrany pôdy. Koncept je dôležitý aj v kontexte boja proti zmenám klímy, v súvislosti s bojom proti dezertifikácii a obnovou pôdnej biológie. Koncept umožnil vznik národného certifikačného systému Uhlíková a vodná banka vo vlastníctve a správe MPRV SR. Certifikačný systém podporuje nielen prirodzené záchyty CO2 na pôde, ale aj politiku integrovaného manažmentu vodných zdrojov a pôdneho fondu na miestnej úrovni, kedy dáva dôraz na obnovu a zvyšovanie vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny, na dobré využívanie dažďových vôd.

Prezentácia je k dispozícii na tejto linke – Soil – Natural Carbon and Water Bank of Landscape.

Aktualizované 2. februára 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *