Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Investor
  3. Odborná verejnosť
  4. Užívateľ pôdy
  5. Verejná organizácia
  6. V Košiciach sa hovorilo o dobrom využití stiahnutej pôdy z lokality strategickej investície
Aktualita

V Košiciach sa hovorilo o dobrom využití stiahnutej pôdy z lokality strategickej investície

Aktualizované 9. februára 2023

Obsah

Dňa 25.1.2023 sa v Košiciach v spoločných administratívnych priestoroch spoločností Valaliky Industrial Park a VOLVO CAR SLOVAKIA uskutočnilo v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod. širšie pracovné stretnutie za účasti ŠT MPRV SR M. Kováča za účelom prerokovania prístupu k využitiu ornice a zeminy z výstavby závodu a tiež za účelom prerokovania možnosti využitia prvkov modrej a zelenej infraštruktúry pri výstavbe závodu VOLVO a súvisiacej infraštruktúry. Predstavitelia VOLVO predstavili svoj prístup k otázkam ochrany životného prostredia. Zdôraznili, že závod splní vysoké štandardy udržateľnosti, bude využívať uhlíkovo neutrálne zdroje energie, stavebne bude navrhnutý a realizovaný v štandarde LEED GOLD. V rámci skupiny VOLVO bude spĺňať najvyššie environmentálne štandardy. Štátny tajomník M. Kováč predstavil princípy štátnej politiky ochrany pôdy a spoluprácu okresných úradov, Košického samosprávneho kraja a MPRV SR za účelom identifikácie vhodných lokalít a projektov v rádiuse do 35 km od strategickej investície, za účelom jej čo najefektívnejšieho využitia v rámci rôznych sanačných, vodozádržných a protieróznych opatrení, či pre komunitné využitie. V spádovom území bude pracovná skupina v spolupráci s Valaliky Industrial Park (organizácia MH SR) aktívne komunikovať túto tému a vyhľadávať vhodné projekty a opatrenia na využitie zeminy. Ide o veľký objem ornice a kvalitnej zeminy. Za týmto účelom zúčastnené strany vytvoria systém komunikácie a riadenia procesu hľadania nového, dobrého využitia zeminy z lokality kde vyrastie nový priemyselný park.

Aktualizované 9. februára 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *