Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Nezaradené
  3. Rokovania súvisiace s riešením klimatickej akcie na pôde agrorezortu pokračujú
Aktualita

Rokovania súvisiace s riešením klimatickej akcie na pôde agrorezortu pokračujú

Aktualizované 10. mája 2023

Obsah

Dňa 27. apríla 2023  sa pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martina Kováča uskutočnilo už šieste zasadnutie Riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS. Táto platforma zoskupujúca odborníkov rezortu pôdohospodárstva je odpoveďou na naliehavú potrebu riešenia klimatickej akcie v kontexte dosiahnutia cieľov Európskej zelenej dohody.

MPRV SR, ako gestor rozhodujúcich politík v oblasti využívania poľnohospodárskej pôdy a lesov, si uvedomuje svoju nezastupiteľnú úlohu a zodpovednosť pri napĺňaní cieľov smerujúcich k dosiahnutiu klimatickej stability a uhlíkovej neutrality. Adaptácia rezortu na tieto strategické výzvy sa z pohľadu jeho ďalšieho udržateľného rozvoja ukazuje do budúcnosti ako kľúčová.

Potreba nastavenia optimálnych opatrení smerujúcich k zmierňovaniu nepriaznivých následkov klimatickej zmeny, k znižovaniu emisií skleníkových plynov, k zvyšovaniu sekvestrácie uhlíka, ako aj k podpore udržateľnej energie  je zásadným spôsobom reflektovaná aj v strategickom rezortnom dokumente – Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027.

Viac informácií z rokovania na pôde agrorezortu na stránke rezortu

Aktualizované 10. mája 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *