Preskočiť na hlavný obsah
Tento portál slúži na informovanie širokej a odbornej verejnosti o systémových riešeniach pre: zlepšenie starostlivosti o štruktúry krajiny; udržateľné využívanie dažďových vôd; udržanie vody a uhlíka v pôde; na boj s klimatickou zmenou, ktorej následkom čelíme už dnes.

18.4.2023

Portál o zdraví pôdy a ceste k ozdraveniu klímy

  1. Domov
  2. Investor
  3. Odborná verejnosť
  4. Užívateľ pôdy
  5. Verejná organizácia
  6. Investičný dlh realizácie vodozádržných opatrení v lesoch dosahuje milióny eur
Aktualita

Investičný dlh realizácie vodozádržných opatrení v lesoch dosahuje milióny eur

Aktualizované 11. februára 2023

Najvyššia potreba dofinancovania je v rámci budovania objektov na odvodnenie lesných ciest, respektíve rekonštrukcie existujúcich vodozádržných zariadení, v rámci hradenia bystrín a strží, či rekultivácie starých zvážnic a starých, nevyužívaných lesných ciest.

Ročne odtečie len lesnými cestami okolo 100 miliónov kubických metrov vody, čo je približne tretina obsahu vodnej nádrže Liptovská Mara.

Výzvou s celospoločenským dosahom je systémové riešenie nielen protipovodňovej ochrany, ale aj prevencie sucha. V lesnom hospodárstve treba zvyšovať vodozádržnú funkciu lesa a akumuláciu vody v lesnej krajine. Aj kvôli zdraviu stromov a lesného porastu.

Potreba dofinancovania vodozádržných opatrení v lesnom hospodárstve je obrovská, pričom investičný dlh dosahuje veľké sumy.

Vyplýva to zo Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2021 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zelená správa je dostupná na tejto linke https://www.mpsr.sk/lesne-hospodarstvo/123

Agrorezort pritom tvrdí, že si závažnosť problematiky uvedomuje. Napríklad v lete 2022 avizoval, že nepodceňuje otázku sucha a aktívne sa venuje agende ochrany pôdy, pričom navrhuje zásadné riešenia na boj proti suchu a zlepšenia zadržiavania vody v krajine. Zorganizoval sériu dialógov o vode a pôde.

Aktualizované 11. februára 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *